Domov > Uporabimo uporabljeno > Zgodba o napredku: Franci Bolta

Napredek zagotavlja vožnjo v pravo smer

Avtomobilska industrija dobiva neko povsem novo obliko in Audi je na tem področju nedvomno nosilec razvoja. Kot je povedal direktor znamke Audi v Sloveniji, Franci Bolta, znamko danes spreminja predvsem težnja po manjšem obremenjevanju okolja. Audi je pionir, ki trajnostne inovacije uvaja v serijsko proizvodnjo vozil, trajnostne vrednote znamke pa smo ponotranjili tudi zaposleni. Tako se je v ekipi Audi Slovenija rodila tudi ideja za projekt Uporabimo uporabljeno, v okviru katerega bomo iskali načine, kako iz odsluženega materiala oblikovati nove vrhunske izdelke Audi. Dokazuje, da se trajnostna strategija znamke Audi uvaja na vseh ravneh, pomembno pa je, da pri tem vsi sledimo istemu cilju, skratka, da vozimo v pravo smer.

8.05.2023 Avtor: Audi Team   Fotografije: Anže Vrabl

Napredek zagotavlja vožnjo v pravo smer

 

Avtomobilska industrija dobiva neko povsem novo obliko in Audi je na tem področju nedvomno nosilec razvoja. Kot je povedal direktor znamke Audi v Sloveniji, Franci Bolta, znamko danes spreminja predvsem težnja po manjšem obremenjevanju okolja. Audi je pionir, ki trajnostne inovacije uvaja v serijsko proizvodnjo vozil, trajnostne vrednote znamke pa smo ponotranjili tudi zaposleni. Tako se je v ekipi Audi Slovenija rodila tudi ideja za projekt Uporabimo uporabljeno, v okviru katerega bomo iskali načine, kako iz odsluženega materiala oblikovati nove vrhunske izdelke Audi. Dokazuje, da se trajnostna strategija znamke Audi uvaja na vseh ravneh, pomembno pa je, da pri tem vsi sledimo istemu cilju, skratka, da vozimo v pravo smer.

Kaj danes spreminja avtomobilsko industrijo? Kateri so glavni trendi?

V zadnjih nekaj letih so se industrije, ne samo avtomobilska, osredotočile na to, kako delovati čim bolj trajnostno, čim manj obremenilno za okolje. V ospredju je prehod na zeleno industrijo. V avtomobilski industriji to trenutno pomeni fokus na elektromobilnosti, z velikim poudarkom tudi na izkoriščenju zelene energije. Pri tem ne govorimo samo o izpustih CO2 in trdnih delcih, ampak tudi o uporabi materialov. Gledamo na to, kako je možno materiale reciklirati oziroma ponovno uporabiti.

Drug pomemben vidik sprememb sta digitalizacija in umetna inteligenca, ki omogočata povezljivost in avtomatiziran način vožnje, ter osredotočenost na uporabnika. Strategija znamke Audi v zadnjih letih izhaja iz tega, da v središče postavlja uporabnika, upošteva njegove želje in potrebe ter v skladu s tem razvija nova vozila in izdelke. S teh dveh vidikov se je strategija razvoja povsem spremenila, danes se vse vrti okrog uporabnika in prizadevanja, da dosežemo okoljske cilje.

 

Kje vse lahko opazimo spremembe v smeri trajnostnega razvoja pri znamki Audi?

Pri znamki Audi se trajnostnega razvoja lotevamo celostno, na mnogih področjih. Pri proizvodnji vozil je na primer cilj že v bližnji prihodnosti doseči ogljično nevtralnost. Naš program Mission:Zero vključuje najrazličnejša področja, od učinkovite porabe in recikliranja vode, proizvodnje in uporabe zelene energije do energetske optimizacije objektov in tudi logistike znotraj tovarn. Vsi vlakovni prevozi novih vozil iz tovarne v Neckarsulmu so podnebno nevtralni, med samimi obrati se za transport uporabljajo električna vozila oziroma vozila na goriva, ki niso toliko obremenilna za okolje. Tudi pri tem se osredotočamo na čim manjše izpuste. Tako smo že uspeli doseči ogljično nevtralno proizvodnjo novih povsem električnih modelov Audi Q8 e-tron. Program Mission:Zero zagotavlja, da napredujemo v smeri istega cilja, to je ogljične nevtralnosti. Zagotavlja, da na vseh področjih vozimo v pravo smer.

audi-uporabimo-uporabljeno-franci-3
Franci Bolta, direktor znamke Audi v Sloveniji, v povsem električnem modelu Audi Q8 e-tron.
audi-uporabimo-uporabljeno-franci-11
Proizvodnja modela Audi Q8 e-tron je v celoti ogljično nevtralna.

Audi zelo veliko dela tudi na področju krožne ekonomije. Omenimo lahko zapiranje kroga aluminija, avtomobilskega stekla, ki sta trajnostni inovaciji. Lahko poveste več o tem?

Prevzemanje odgovornosti za okolje je tudi na teh področjih na zelo visoki ravni. Audi je med pionirji, ki trajnostne inovacije uvajajo v serijsko proizvodnjo vozil. Zapiranje kroga aluminija poteka na ta način, da se ostanki pločevine vrnejo dobavitelju, ki jih predela in ponovno pripravi za potrebe proizvodnje avtomobilov. Ocena je, da se za uporabo sekundarnega aluminija porabi do 95 % manj energije kot za primarni aluminij. Drug podoben projekt je zaprta vodna zanka, s katero se poraba sveže vode zmanjša celo do 70 %. Načinov, kako to dosežemo, je več. Vključujejo na primer čiščenje in filtriranje že uporabljene vode v proizvodnji, ki se očiščena vrača nazaj v proizvodnjo. Potem je tu še premišljena raba embalažnega materiala. Odpadna folija se zbere, vrne predelovalcu v recikliranje, ki jih predela v vreče za odpadni material, ki se potem ponovno uporabijo pri zbiranju odpadkov v samih proizvodnih procesih.

Ogromno torej delamo na uporabi sekundarnih materialov. Naj omenim še pilotni projekt, s katerim bomo lahko z edinstvenim postopkom recikliranja poškodovana avtomobilska stekla ponovno uporabili v serijski proizvodnji avtomobilov. Na ta način bomo prihranili surovine, pa tudi vodo in energijo. Gre za edini tovrstni krog materiala doslej, saj je recikliranje te vrste stekla težje in je treba dosegati zelo visoke standarde.

"
Audi je med pionirji, ki trajnostne inovacije uvajajo v serijsko proizvodnjo vozil.
"

Načini, kako uporabiti reciklirane materiale, pa se ne uvajajo le v proizvodnji avtomobilov, ampak tudi na drugih področjih. Tak je tudi projekt Uporabimo uporabljeno, ki ga je razvila ekipa Audi Slovenija. Od kod ideja po recikliranju oglasnih transparentov?

Bistveno je, da se trajnostna strategija znamke Audi uvaja na vseh ravneh, tudi v internih procesih. Želja je, da vsak zaposleni ponotranji trajnostne vrednote znamke in da vsak razmišlja o tem, kaj lahko naredi pozitivnega za okolje. Vsak od nas deluje tako in tudi v ekipi Audi Slovenija smo med razmišljanjem o trajnostnem razvoju prišli do ideje, kako uporabiti odslužene oglasne transparente. Audi je dolgoletni partner FIS svetovnega pokala v alpskem smučanju in to sodelovanje je na tekmah obeleženo z oglasnimi transparenti. V tem času se je celostna podoba znamke zamenjala in zdelo se nam je škoda, da bi odsluženi transparenti končali na odlagališču in obremenjevali okolje, saj so v osnovi narejeni iz kakovostnega materiala. Razmišljali smo, kaj bi lahko naredili iz njih in prišli do ideje, da bi lahko izdelali vrhunske torbe, ki bi jih prijatelji znamke Audi koristno uporabljali še naprej.

audi-uporabimo-uporabljeno-franci-12

Lahko poveste več o projektu?

Že samo ime Uporabimo uporabljeno nam pove, kaj je osnovni namen projekta – uporabiti nekaj, kar že imamo in ni več v uporabi, in iz tega narediti vrhunski izdelek, ki bo tudi v novi obliki odražal vrednote znamke. Tu pa se zgodba ne konča, razmišljali smo še naprej in prišli do zaključka, da bi izkupiček od prodaje izdelkov lahko namenili sofinanciranju nekega trajnostnega projekta. Audi namreč podpira številne inovativne projekte, ki spodbujajo varstvo okolja in tako ali drugače nevtralizirajo ogljični odtis. S tem namenom je kot prvi v avtomobilski industriji ustanovil tudi neprofitno okoljsko fundacijo Audi. Kot primer projektov, ki jih podpira, lahko omenim reciklirani otok v Rotterdamu, ki odpadkom preprečuje pot do oceana, ali projekt čiščenja reke Neckar v sodelovanju s študenti. Iz pobranih odpadkov so naredili sup, ki se uporablja za promocijo oziroma ozaveščanje ljudi o pomembnosti skrbi za okolje. Je pa še veliko takih projektov.

Tudi mi smo želeli k projektu Uporabimo uporabljeno povabiti še druge partnerje, ki delijo enake vrednote kot mi in so na tak ali drugačen način povezani z znamko. Vrhunski oblikovalec in izdelovalec ročno izdelanih čevljev Mario Herzog je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem zagotovo prava izbira za obdelavo materiala, iz katerega so narejeni oglasni transparenti. Tudi njegova delavnica, kjer bodo ti izdelki nastajali, sledi filozofiji trajnostnega razvoja in nadgrajevanja tradicionalnega. Krog bomo sklenili z donacijo Zavodu You(r)Sea, ki že več let deluje na področju ohranjanja podvodnega habitata za morske živali v Piranskem zalivu. Prepričan sem, da bomo s tem lahko prispevali k izboljšanju kakovosti našega morja.

 

Pomembna je tudi sporočilna vrednost projekta. Kaj sporoča?

Glavno sporočilo je, da so naravni viri omejeni in da moramo biti pri njihovi rabi odgovorni ter narediti vse, da jih bodo lahko uporabljale tudi generacije za nami. K temu lahko veliko prispevamo s ponovno uporabo obstoječih materialov, z racionalno rabo virov. Tudi na tak način lahko uresničujemo svoje zaveze k napredku in trajnostnemu razvoju ter sprejemamo odgovornost do okolja in ljudi.

audi-uporabimo-uporabljeno-franci-13"Glavno sporočilo je, da so naravni viri omejeni in da moramo biti pri njihovi rabi odgovorni ter narediti vse, da jih bodo lahko uporabljale tudi generacije za nami."

 

"Glavno sporočilo je, da so naravni viri omejeni in da moramo biti pri njihovi rabi odgovorni ter narediti vse, da jih bodo lahko uporabljale tudi generacije za nami."

Lahko poveste več o projektu?

Že samo ime Uporabimo uporabljeno nam pove, kaj je osnovni namen projekta – uporabiti nekaj, kar že imamo in ni več v uporabi, in iz tega narediti vrhunski izdelek, ki bo tudi v novi obliki odražal vrednote znamke. Tu pa se zgodba ne konča, razmišljali smo še naprej in prišli do zaključka, da bi izkupiček od prodaje izdelkov lahko namenili sofinanciranju nekega trajnostnega projekta. Audi namreč podpira številne inovativne projekte, ki spodbujajo varstvo okolja in tako ali drugače nevtralizirajo ogljični odtis. S tem namenom je kot prvi v avtomobilski industriji ustanovil tudi neprofitno okoljsko fundacijo Audi. Kot primer projektov, ki jih podpira, lahko omenim reciklirani otok v Rotterdamu, ki odpadkom preprečuje pot do oceana, ali projekt čiščenja reke Neckar v sodelovanju s študenti. Iz pobranih odpadkov so naredili sup, ki se uporablja za promocijo oziroma ozaveščanje ljudi o pomembnosti skrbi za okolje. Je pa še veliko takih projektov.

Tudi mi smo želeli k projektu Uporabimo uporabljeno povabiti še druge partnerje, ki delijo enake vrednote kot mi in so na tak ali drugačen način povezani z znamko. Vrhunski oblikovalec in izdelovalec ročno izdelanih čevljev Mario Herzog je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem zagotovo prava izbira za obdelavo materiala, iz katerega so narejeni oglasni transparenti. Tudi njegova delavnica, kjer bodo ti izdelki nastajali, sledi filozofiji trajnostnega razvoja in nadgrajevanja tradicionalnega. Krog bomo sklenili s predajo prispevkov od prodaje torb Zavodu YouSea, ki že več let deluje na področju ohranjanja podvodnega habitata za morske živali v Piranskem zalivu. Prepričan sem, da bomo s tem lahko prispevali k izboljšanju kakovosti našega morja.

Blank_trans
Uporabimo uporabljeno

Uporabimo uporabljeno

Preizkušamo nove možnosti ponovne uporabe recikliranih materialov iz odsluženih vozil v serijski proizvodnji vozil, pri iskanju rešitev pa gledamo tudi izven avtomobilskega področja. S projektom Uporabimo uporabljeno iščemo nove možnosti uporabe odsluženih materialov.

Odkrijte več

Pomembna je tudi sporočilna vrednost projekta. Kaj sporoča?

Glavno sporočilo je, da so naravni viri omejeni in da moramo biti pri njihovi rabi odgovorni ter narediti vse, da jih bodo lahko uporabljale tudi generacije za nami. K temu lahko veliko prispevamo s ponovno uporabo obstoječih materialov, z racionalno rabo virov. Tudi na tak način lahko uresničujemo svoje zaveze k napredku in trajnostnemu razvoju ter sprejemamo odgovornost do okolja in ljudi.

"
"

audi-uporabimo-uporabljeno-franci-10
audi-uporabimo-uporabljeno-franci-11

Kakšna pa je vizija projekta za naprej?

Predvsem bi želeli, da se projekt razvija in morda postane mednaroden. Z njim smo poželi veliko zanimanje kolegov iz ostalih držav in upamo, da se razvije izven meja Slovenije.

 

Se vam zdi, da okoljske izzive lahko rešujemo brez napredka?

Mislim, da zelo težko. Verjamem, da je odgovor na globalne okoljske izzive lahko le napredek. Neprestano se moramo razvijati in napredovati v smeri odgovornega ravnanja pri vseh svojih procesih in aktivnostih. Mislim, da Audi to zelo aktivno in učinkovito uresničuje na vseh ravneh. Zdi se mi, da na splošno v družbi danes nekatere stvari jemljemo za samoumevne, verjamem pa, da bolj ko bomo odgovorni do samih sebe in do okolice, bolj bomo napredovali.

 

"
Verjamem, da je odgovor na globalne okoljske izzive lahko le napredek.
"

Kaj vam osebno pomeni napredek?

Danes je tempo življenja zelo hiter, vse je podrejeno rasti. Pomembno se mi zdi, da se ob tem zavedamo tega, da moramo biti v svojih dejanjih odgovorni in si prizadevati za boljšo prihodnost. V tem duhu mi napredek pomeni pripravljenost sprejeti spremembe in jih udejanjati, si neprestano širiti obzorja, se razvijati in si prizadevati biti boljši na vseh področjih. Zame je napredek tudi to, da lahko čim več časa preživimo čim bolj kakovostno in s tistimi, ki nas osrečujejo. Tudi vizija znamke Audi stremi k temu.

 

Audi Q8 e-tron
Audi Q8 e-tron

Novi povsem električni Q8 e-tron

Pri znamki Audi dosledno izvajamo strategijo razogljičenja. Celotna proizvodnja modela Audi Q8 e-tron je ogljično nevtralna, pri izdelavi baterijskih celic pa se uporablja 100-odstotno zelena energija.

Odkrijte več
Uporabimo uporabljeno

INTERVJU Z GAELOM